Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức tuyển dụng bổ sung 01 (một) viên chức thuộc chỉ tiêu biên chế năm 2015.

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thuỷ lợi Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015:

1.      Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Chuyên viên đối tác quản lý thiên tai

2.      Yêu cầu trình độ:

-   Bằng Đại học ngoại ngữ tiếng Anh hoặc Đại học sử dụng tiếng Anh các ngành Thủy lợi, kinh tế, xã hội, đào tạo chính quy loại trung bình khá trở lên

-   Ngoại ngữ tiếng Anh: sử dụng, giao dịch bằng tiếng Anh thành thạo,

-  Tin học văn phòng B,

-   Có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên tại cơ quan chuyên ngành Thủy lợi, công tác hợp tác quốc tế về thủy lợi và giảm nhẹ thiên tai; có 2 năm kinh nghiệm tham gia các dự án quốc tế về thủy lợi và giảm nhẹ thiên tai

3.      Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển có kiểm tra kiến thức (Theo Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và sử dụng viên chức)

4.      Hồ sơ yêu cầu: (xem chi tiết thông báo tuyển dụng, bản mô tả vị trí tuyển dụng, mẫu đơn đăng ký) đính kèm.

5.      Thời gian nhận hồ sơ: từ  8h00 ngày 06/4/2015 đến 17h00 ngày 25/4/2015.

6.      Địa điểm nhận hồ sơ và thực hiện tuyển dụng:

Trụ sở Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai: Phòng Hành chính-Tài chính, phòng 305 tầng 3 khu liên cơ số 54/102 Đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : 04.336291514;

Thông tin được thông báo tại trụ sở Trung tâm và đăng trên trang web Tổng cục Thuỷ lợi: www.wrd.gov.vn ; trang web Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai: www.dmc.gov.vnHình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Thời gian tổ chức xét tuyển: tháng 4/2015 (dự kiến)
Chi tiết nêu trong file kèm theo :
1. Thông báo tuyển dung
2. Vị trí tuyển dung
3. Mẫu đơn dự tuyển

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article