Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 /12/ 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

       Thực hiện Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

       Tổng cục Thủy lợi có kế hoạch quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách năm 2016 đối với 16 dự án và quyết toán 16 dự án, hạng mục hoàn thành (04 dự án nhóm B và 12 dự án nhóm C) thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

       Địa điểm thực hiện quyết toán: Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT), nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

       Thời gian, hồ sơ tài liệu và thành phần tham gia quyết toán xem chi tiết tại đây!.

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article