Theo thông tin tổng hợp từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT): Vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ gieo cấy tổng cộng 620.748 ha lúa.

       Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ làm đất, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các địa phương thống nhất phương án điều tiết, bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện cho hạ du hệ thống sông Hồng. Theo kế hoạch, thời gian lấy nước được chia làm 3 đợt với tổng cộng 18 ngày, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 06/01/2017.

       Trên thực tế, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt trừ trung ương đến cơ sở, tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến. Tổng thời gian lấy nước (cả 3 đợt) là 13,5 ngày (rút ngắn 4,5 ngày so với kế hoạch).

       Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã được duy trì ở mức cao. Mực nước trung bình trong đợt 1 là 2,46m (cao nhất đạt 2,78m); đợt 2 là 2,24m (cao nhất 2,49m) và đợt 3 là 2,18m (cao nhất đạt 2,57m).

       Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong khu vực vào khoảng 4,67 tỷ m3 (đợt 1: 1,30 tỷ m3; đợt 2: 1,46 tỷ m3 và đợt 3: 1,91 tỷ m3. Tổng lượng xả năm 2017 tiết kiệm được khoảng 0,5 tỷ m3 nước so với dự kiến; giảm 1 tỷ m3 so với năm 2014 và 0,4 tỷ m3 so với 2015 tuy nhiên vấn tăng 1,6 tỷ m3 so với năm 2016.

       Kết thúc đợt 1 (vào 12h ngày 14/01), diện tích có nước trong khu vực là 150.400 ha (đạt 24,23% kế hoạch); kết thúc đợt 2 (24h ngày 26/1), diện tích có nước là 433.455 ha (đạt 69,83%) và kết thúc đợt 3 (24h ngày 10/2/2016) tổng diện tích đủ nước là 590.807ha (đạt 95,18%).

       Đến nay, 10/12 tỉnh, thành phố trong khu vực đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy nước gieo cấy. Hai địa phương còn lại là Hà Nội (với gần 800ha) và Bắc Giang (với 4.000ha chưa đủ nước) sẽ tiếp tục được cấp nước bằng bơm dã chiến và lấy từ các hồ chứa thủy lợi.

 

       Chi tiết xem báo cáo tổng hợp tại đây!.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article