Để bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, hồi 9 giờ ngày 03/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi gửi công điện số 06/CĐ-TCTL-QLCT

Công điện nêu rõ:

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp Với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, đối với các hồ có cửa van phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; khắc phục ngay các hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và Vùng hạ du,

2. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của câp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp;

3. Tổ chức vận hành các cống tiêu, trạm bơm tiêu để tiêu úng, bảo đảm hạn chê ảnh hưởng của ngập úng đến sản xuất và dân sinh;

4. Trực ban tại công trình 24h/24h trong thời gian có mưa, lũ, theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đên hô chứa nước, chủ động hạ thầp mực nước đê đón lũ và khi công trình có nguy cơ xảy ra sự cô;

5. Tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, triên khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ, chỉ triên khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiêt thuận lợi;

6. Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 043.733.5703 và ĐT. 043.733.5704; 043.733.5711; Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phô, Giám đôc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi triên khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Chi tiết Công điện tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article