Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, thời gian từ 07 h ngày 06/11 đến 07 h ngày 07/11 sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, lượng mưa lớn nhất tại Thừa Thiên Huế 100 mm, Quảng Nam 80mm. Các tỉnh này cần đặc biệt quan tâm, lưu ý công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước.

Khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ chứa đã cơ bản đầy nước, nếu tiếp tục có mưa trên lưu vực, các hồ chứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ các sự cố mất an toàn. Các trọng tâm cần lưu ý tại một số địa phương như sau:

Tỉnh Bình Định

Hồ Định Bình (DTTK 226 triệu m3), hiện trữ 60% DTTK, đã tăng 17% từ ngày 3-5/11. Hồ đang xả tràn tổng cộng 760 m3/s, tăng 550 m3/s so với ngày 3/11; tuy nhiên, vẫn ở mức thấp hơn so với lượng nước đến (từ 100 - 700 m3/s) để tham gia giảm lũ cho hạ du.

Hồ Núi Một (DTTK 110 triệu m3), hiện đang trữ ở mức 50%, đã tăng 17% từ ngày 3-5/11.

Tỉnh Phú Yên

Hồ Hóc Răm (DTTK 2,9 triệu m”) là hồ chứa xung yếu, hiện đã tích đầy nước, cần lưu ý để đảm bảo an toàn công trình đầu mối.

Tỉnh Khánh Hòa

Dung tích trữ các hồ tăng khoảng trung bình khoảng 15-20% trong khoảng thời gian từ 3-5/11, có hô tăng 30% (Suôi Trâu) kê cả khi đã điêu tiêt xả lũ.

Hồ Đá Bàn (DTTK 75,8 triệu m”) bị sự cố sạt mái thượng lưu, Tiên Du (DTTK 7,13 triệu m3) cần hạ thấp mực nước hồ, theo dõi sát tình trạng an toàn của hồ chứa.

Tỉnh Ninh Thuận

Các hồ Sông Biêu, Tân Giang, Cho Mo (đã đạt 80% DTTK), Sông Sắt (đã đạt 85% DTTK) đều đã giảm lượng xả cần lưu ý tình hình mưa và lưu lượng về hồ để điều chỉnh lượng nước xả phù hợp.

Tỉnh Bình Thuận

Các hồ đều đã đầy nước. - Hồ Sông Quao (DTTK 73 triệu m”) đang tiếp tục xả tràn 10m/s (giảm 50 m3/s so với ngày 05/11).

Hồ Sông Lòng Sông (DTTK 37 triệu m”) đang xả tràn xả25m”/s(giảm 20 m°/s so với ngày 05/11).

Khu vực Tây Nguyên các hồ chứa đã tăng dung tích trữ khoảng 5% từ đầu đợt mưa đến nay, hiện cơ bản đã tích cơ bản đầy nước. Nếu tiếp tục có mưa, cần lưu ý để triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình đầu mối và vùng hạ du. Các trọng tâm cần lưu ý tại một số địa phương như sau:

Tỉnh Gia Lai

Hồ Ayun Hạ (DTTK 253 triệu m”) đã chủ động xả nước để giảm dung tích thiết kế 6% trong thời gian từ 3-5/11. Hiện đang tiếp tục xả tràn 70 m/s.

Hồ Ia M’La (DTTK 54,15 triệu m3) đã xả lũ để hạ thấp mực nước, lúc cao nhất 430 m3/s (ngày 4/11), hiện đang xả lũ 45m3/s.

Các hồ Biển Hồ, Hoàng Ân đang tràn tự do.

Tỉnh Đắk Lắk 

Hồ Ea Soup Thượng (DTTK 146,9 triệu m”) hiện đang trữ đầy nước, đã xả 70 m/s ngày 4/11, hiện đã giảm mức xả còn 20 m/s.

Hồ Krông Buk Hạ (DTTK 109,34 triệu m”) đã tăng dung tích trữ 38% trong thời gian từ ngày 3-5/11, hiện đã đầy. Hồ đang tăng cường xả lũ, hiện ở mức xả 70m/s.

Hồ Buôn Triết (DTTK 21,3 triệu m”) đang tràn tự do.

Tỉnh Đắk Nông Chủ yếu hồ nhỏ, hiện có các hồ Đăk San, Đăk Rtang, Nam Dạ đang tràn tự do. 

Tỉnh Lâm ĐồngHiện có các hồ Tuyền Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Hàm đang tràn tự do.

Khu vực Đông Nam Bộ, các hồ đang ở trữ ở mức nước cao, nhiều hồ đang tràn tự do, chỉ có 04 hồ chủ động điều tiết lũ (kể cả Dầu Tiếng). Trong khu vực cần lưu ý việc xả lũ hồ chứa Dầu Tiếng để không gây ngập lụt cho TP Hồ Chí Minh.

Hồ Dầu Tiếng: Hiện ở mức trữ 90% DTTK, mực nước thấp hơn so với MNDBT 0,69 m. Theo quy trình vận hành cần phải giảm mực nước đề phòng lũ; tuy nhiên, do mực nước triều hạ du sông Sài Gòn đang cao nên phải tạm dừng xả lũ.

Chi tiết Báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article