Tình hình công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi đối phó với mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và không khí lạnh được tổng hợp từ các địa phương trên toàn quốc, cập nhật đến 15 giờ ngày 08/11/2017.

Theo Báo cáo số 75/BC-TCTL-ATĐ của Tổng cục Thủy lợi, trong đợt mưa lũ từ 03/11, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 2 hồ vẫn đang xả lũ (tại Quảng Bình: Hồ Thác Chuối xả 20 m3/s; tại Thừa Thiên Huế: Hồ Tả Trạch xả 400 m3/s). Khu vực Nam Trung Bộ hiện có 11 hồ đang xả lũ (tại Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 760m3/s, hồ Việt An xả 10m3/s, hồ Vĩnh Trinh xả 25m3/s; tại Quảng Ngãi: Hồ Nước Trong xả 160m3/s; tại Bình Định: Hồ Định Bình xả 760m3/s, hồ Thuận Ninh xả 10m3/s, hồ Hội Sơn xả 20m3/s; tại Khánh Hòa: Hồ Đá Bàn xả 70 m3/s, hồ Tiên Du xả 10m3/s, hồ Hoa Sơn xả 10m3/s; tại Ninh Thuận: Hồ Tân Giang xả 20m3/s), các hồ có tràn tự do cơ bản đã đầy nước, vì vậy cần tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo vận hành.

Tính tổng cộng trong đợt mưa lũ vừa qua, các hồ chứa thủy lợi lớn trên các lưu vực sông khu vực Trung Bộ vận hành theo quy trình liên hồ là: Tả Trạch, Nước Trong, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh cùng với hồ Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã tham gia cắt được 631 triệu m3 nước (trong tổng số 1,27 tỷ m3 nước về hồ), góp phần giảm ngập đáng kể cho hạ du đồng thời giữ được an toàn cho công trình.

Để đối phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 và không khí lạnh, Tổng cục Thủy lợi đã ban hành 04 công điện: số 10/CĐ-TCTL-QLCT ngày 31/10/2017; số 11/CĐ-TCTL-QLCT ngày 01/11/2017; số 12 /CĐ-TCTL-QLCT ngày 4/11/2017; số 13/CĐ-TCTL-QLCT ngày 7/11/2017 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão và không khí lạnh. Trong đó, đã đặc biệt lưu ý một số nội dung:

Một là, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, đối với các hồ có cửa van xả lũ phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; khắc phục ngay các hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và an toàn của người dân ở hạ du.

Hai là, chủ động hạ thấp sớm mực nước các hồ chứa để đón lũ, tránh xả lũ cấp tập khi đang có mưa lớn và ngập lụt ở vùng hạ du; triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đầu mối, đặc biệt cho các hồ chứa xung yếu, hồ chứa đang trữ đầy nước, đồng thời phải có phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du hồ chứa.

Ba là, khẩn trương sửa chữa các hồ chứa đã xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn trong các đợt mưa, lũ tiếp theo và sẵn sàng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018.

Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức và tham gia 05 đoàn công tác đi chỉ đạo vận hành các hồ chứa khu vực Trung Bộ, Nam Bộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo TW PCTT trong việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo và vận hành xả lũ các liên hồ chứa. 

Trong thời gian tới, Tổng cục Thủy lợi sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện:

Rà soát công trình sau lũ, khẩn trương sửa chữa các hồ chứa đã xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn trong các đợt mưa, lũ tiếp theo và sẵn sàng tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018.

Khôi phục hệ thống điện phục vụ vận hành cửa van xả lũ các hồ chứa, để chủ động đối phó với các đợt mưa lũ tiếp theo.

Trực ban tại công trình 24/24h trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ.

Chi tiết báo cáo tải về tại Báo cáo 75/BC-TCTL-ATĐ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article