Theo báo cáo số 94/BC-TCTL-QLCT ngày 24/11/2017 của Tổng cục Thủy lợi, từ ngày17 đến ngày 24/11/2017, khu vực Bắc bộ, các tỉnh khu 4 cũ hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể, trừ một vài điểm cục bộ có mưa to; các tỉnhTrung và Nam trung bộ từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có nhỏ đến mưa vừa.

Khu vực Bắc Trung bộ có tổng số 1920 hồ, các hồ khu vực này bắt đầu tích nước từ 15/11. Các hồ của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. 5/9 hồ có cửa van đang xả gồm Kinh Môn xả 20m/s, Hà Thượng xả 10m”/s, hồ Tả Trạch hiện đang điều tiết xả qua phát điện với Q= 40 m/s. Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...

Tại khu vực Nam Trung Bộ, các hồ chứa có tràn tự do cơ bản các hồ đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Trong tổng số 501 hồ có 57 hồ chứa xung yếu, gồm 16 hồ lớn và 41 hồ nhỏ.

Khu vực Tây Nguyên, hiện dung tích trữ các hồ chứa đã cơ bản đạt dung tích thiết kế. Có 68 hồ chứa xung yếu trong tổng số 1.130 hồ.

Ở khu vực Đông Nam Bộ có113 hồ, trong đó 04 hồ chứa có cửa van và 109 hồ chứa có tràn tự do, hiện dung tích trữ các hồ chứa đã cơ bản đạt dung tích thiết kế (DTTK).

Khu vực Bắc Bộ, tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). Trong đó có 12 hồ chứa có tràn xả lũ điều tiết bằng cửa van. Hiện tại hầu hết các hồ đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

Về tình hình lũ nội đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tại Tân Châu, mực nước chịu ảnh hưởng bởi cả lũ thượng nguồn và thủy triều. Trong tuần qua, mực nước tại trạm Tân Châu có xu thế giảm với cường suất trung bình 4,5 cm/ngày. Mực nước lớn nhất ngày 23/11 đo được là 2,25 m thấp hơn 0,36 m so với TBNN (2,61 m), bằng năm 2016 (2,25 m), nhưng thấp hơn lũ cùng thời kỳ năm 2000, năm 2011.

Ở Châu Đốc, mực nước trong tuần cũng có xu thế giảm với cường suất trung bình 40 cm/ngày. Mực nước lớn nhất ngày 23/11 đo được là 2,13 m thấp hơn 0,37 m so với TBNN (2,40 m), cao hơn 0,01 m so với năm 2016 2,12), nhưng thấp hơn lũ cùng thời kỳ năm 2000, năm 2011,

Dự báo tuần từ 21/11 đến 27/11/2017, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Công tại các trạm Kratie, Tân Châu, Châu Đốc đều có xu thế giảm.

Hiện nay, lũ ĐBSCL đã bước vào thời kỳ cuối, mực nước lũ đang ở mức thấp. Tuy nhiên để đề phòng sự biến động bất thường của thời tiết, đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo mực nước từ MRC, đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Tổng cục Thủy lợi để xây dựng kế hoạch xuống giống lúa Đông Xuân và thu hoạch lúa Hè Thu, vụ Thu Đông.

Chi tiết báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article