Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát, làm việc tại hai tỉnh Hậu Giang và An Giang để nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn về việc triển khai cơ chế giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

 


Khảo sát trạm bơm Vĩnh Mỹ 3

Tại các địa phương, đoàn công tác đã làm việc với đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đoàn đã nghe địa phương báo cáo hiện trạng, mô hình tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tình hình thực hiện các quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện. Đoàn cũng đã khảo sát một số công trình thủy lợi, tiếp xúc với các cán bộ trực tiếp quản lý vận hành; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định trong quản lý, vận hành công trình.


Khảo sát đập cao su Tha La (công trình kiểm soát lũ Châu Đốc - Tịnh Biên)

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại địa phương cần phải khẩn trương xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi do đơn vị mình quản lý; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện. Việc xây dựng phương án giá cần bám sát các nội dung về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành như Thông tư số 280/2016/TT-BTC, số 25/2014/TT-BTC, số 233/2016/TT-BTC,...

Cũng theo đại diện Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện xây dựng Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và Thông tư hướng dẫn quản lý, lập dự toán, thanh toán và quyết toán nguồn kinh phí của nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khai thác công trình thủy lợi. Đề nghị địa phương quan tâm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến khi Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến cho các dự thảo để các văn bản ban hành phù hợp với thực tế và thuận lợi khi triển khai áp dụng./.

Cục Quản lý công trình thủy lợi

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article