Ngày 30/11/2017, Tổng cục Thủy lợi ban hành báo cáo số 96/BC-TCTL-VPTC kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục.

 

Từ đầu năm đến nay, công tác thủy lợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình hình lũ lụt, mưa bão, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp và đời sống cho nhân dân; ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình thủy lợi.

Nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm về tỷ trọng, không đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án; nguồn lực huy động từ xã hội, đặc biệt là nguồn đầu tư tư nhân chưa được nhiều, trong khi đó nhiều hệ thống CTTL, hồ đập xuống cấp mất an toàn.

Đặc biệt, có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức - ngày 18/8/2017 Tổng cục Thủy lợi được thành lập theo Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và sự nỗ lực của toàn ngành, công tác thủy lợi đã đạt được kết quả khá khả quan.

Về công tác điều hành cấp nước sản xuất nông nghiệp, dân sinh, Tổng cục đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện 3 đợt xả nước từ các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017 cho 620.748 ha lúa của 12 tỉnh, thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Từ đầu năm 2017 đến nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 4, số 10 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 7÷13/10/2017 tại các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Trung du đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ đã có mưa to đến rất to, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều nơi. Tổng cục Thủy lợi đã ban hành 09 Công điện chỉ đạo về đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn công trình do ảnh hưởng của mưa bão. Chỉ đạo các địa phương theo dõi sát sao tình hình dự báo mưa, nguồn nước để kịp thời điều chỉnh phương án vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp, hạn chế ảnh hưởng của mưa, bão đến sản xuất và dân sinh.

V cng c phát trin thy li ni đồng, Tổng cục đã  rà soát, đánh giá để xác định các mô hình tổ chức hợp tác dùng nước tiêu biểu, phù hợp theo vùng, miền làm cơ sở để củng cố, phát triển tổ chức thủy nông cơ sở bền vững, hiệu quả phục vụ xây dựng nông thôn mới.  Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường củng cố các tổ chức thủy nông cơ sở, quản lý khai thác các công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân. Một số địa phương đang triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt như: Tuyên Quang, Thái Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế...

V cng c và nâng cao hiu qu hot động công trình thy li, tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch hiện đại hóa hệ thống thủy lợi thí điểm đặc trưng cho từng vùng, miền làm cơ sở để đào tạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi vừa và lớn. Đến nay, đã triển khai thực hiện cho 18 tỉnh thuộc các vùng miền núi phía Bắc (dự án ADB MNPB), vùng Bắc Trung Bộ và Miền núi phía Bắc (dự án WB7). Các vùng còn lại tiếp tục thực hiện đến năm 2017. Đôn đốc các địa phương tăng cường đổi mới tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi….

Chi tiết báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article