Theo Báo cáo số 03/BC-TCTL-QLCT ngày 05/01/2018 của Tổng cục Thủy lợi, dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi cơ bản đầy nước, dung tích trữ đạt trên 90% DTTK.


Báo cáo nêu rõ, từ ngày 29/12/2017 đến ngày 05/01/2018, cả nước có mưa nhỏ, riêng khu vực Trung bộ có lượng mưa vừa, trung bình từ 10 đến 50mm. Điển hình như  A Lưới (Huế) 122mm, Kiến Giang (Quảng Bình) 77mm, Thạch Hãn (Quảng Trị) 60mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 64mm, Quảng Ngãi 72mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 142mm.

Các hồ chứa thủy lợi cơ bản đã đầy nước, dung tích trữ đạt trên 90% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Bộ đạt 80-95% tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế, một số hồ chứa lớn đã tích đạt 100% dung tích thiết kế như Quán Chẽ, Chúc Bài Sơn, Vân Trục.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, dung tích trữ đạt trung bình 90-100% so với dung tích thiết kế. Một số hồ có dung tích trữ lớn như  Sông Sào (Nghệ An) 106%, Sông Rác (Hà Tĩnh) 102%, Phú Vinh, Vực Tròn (Quảng Bình) 100%, Kinh Môn (Quảng Trị) 128%, Phú Ninh (Quảng Nam) 103%, Phú Xuân (Phú Yên) 103%, Sông Sắt (Ninh Thuận) 109%, Ea soup Thượng 99%, Krông Búc Hạ (Đăk Lăk) 101%, Tuyền Lâm (Lâm Đồng) 100%.

Chi tiết Báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article