Tuần từ 05/01 đến 12/01/2017, Bắc bộ, Trung bộ, Tây Nguyên có mưa nhỏ đến mưa vừa, các khu vực khác hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể.

Dung tích trữ trung bình của các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 80-90%. Trong đó, khu vực Bắc bộ 80 - 95%, Bắc Trung Bộ 80 ÷ 90%, Nam Trung Bộ 50 ÷ 80%, một số hồ tại Quảng Nam đang đầy nước, Tây Nguyên 80 ÷ 93 %, Lâm Đồng một số hồ đang đầy nước, Đông Nam Bộ 80 ÷ 90%.

Công tác chuẩn bị lấy nước vụ Đông Xuân 2017-2018 các tỉnh trung du đồng bằng Bắc Bộ

Từ ngày 10-11/01/2018, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chuẩn bị lấy nước tại các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, khu vực trung du đồng bằng Bắc bộ. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về phương tiện nhân lực để lấy nước theo lịch đã thông báo bắt đầu từ ngày 0h ngày 16/1/2018.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng xả của 03 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang từ ngày 13/01/2018 để dâng mực nước cho các địa phương lấy nước theo lịch từ ngày 16/1/2018.

Chi tiết báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article