Ngày 9/12, Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình vận hành công trình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân trong Đợt 3 lấy nước do ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi làm trưởng đoàn.

Đoàn đã đi kiểm tra việc vận hành công trình lấy nước tại cống Long Tửu, trạm bơm dã chiến Tri Phương  thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Đuống do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý và trạm bơm Ấp Bắc thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội quản lý.

Theo báo cáo của các Công ty Khai thác Công trình thủy lợi, mặc dù nguồn nước sông Hồng không được thuận lợi như các năm trước nhưng các đơn vị khai thác đã có phương án đảm bảo nước phục vụ gieo cấy và phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước.


Trạm bơm dã chiến Ấp Bắc


Trạm bơm dã chiến Tri Phương

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article