Ngày 28/2, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã có buổi làm việc với Vụ An toàn đập về Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Vụ. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Đồng Văn Tự, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Tổng cục và toàn thể lãnh đạo, công chức của Vụ An toàn đập.

 

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ An toàn đập Nguyễn Đăng Hà đã báo cáo Tổng cục trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng, kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

Tổng cục trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập năm 2017 của Vụ, coi công tác bảo đảm an toàn đập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Tổng cục.

Tổng cục trưởng chỉ đạo Vụ an toàn đập trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; xây dựng và trình Bộ phê duyệt Đề án Nâng cao công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; tham mưu cho Tổng cục, Bộ trong phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đâp (WB8); đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo nâng cao năng lực về quản lý an toàn đập, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng, sửa đổi các Tiêu chuẩn, định mức, công tác truyền thông và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý an toàn đập.

Trước mắt, trong tháng 3/2018 khẩn trương tổ chức Hội nghị về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi để tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập trước mùa mưa bão năm 2018 và Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện dự án WB8 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article