Tình hình thời tiết, nguồn nước

Tuần từ 26/02 đến 02/03/2018, cả nước có mưa nhỏ, riêng khu vực Miền núi phía Bắc có lượng mưa vừa, trung bình khoảng 20-50mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Đà Lạt (Lâm Đồng) 116mm, Hiệp Đức (Quảng Nam) 96mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 64mm.

Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi

Sau khi cấp nước cho sản xuất Đông Xuân, đến thời điểm hiện tại lượng nước tại các hồ chứa đạt khoảng 70% đến 90% dung tích thiết kế. Cụ thể, tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình của các hồ khu vực Bắc Bộ khoảng 70-85%; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đạt 75-85%; Nam Trung Bộ 50-80%.

Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Đến nay hầu hết các địa phương đã cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy, trừ khoảng 1.000 ha của các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai (TP Hà Nội) đang tiếp tục cấp nước (trong đó có một số diện tích người dân chưa gieo cấy nên không đưa nước vào ruộng).

Nội dung chi tiết mời xem tại Báo cáo số 40/BC-TCTL-QLCT ngày 02/3/2018

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article