Tình hình thời tiết, nguồn nước

Tuần từ 05/3 đến 09/3/2018, cả nước có mưa nhỏ, một số địa phương thuộc vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, như Hiệp Đức (Quảng Nam) 47mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 65mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 52mm, Đăk Nông (Đăk Nông) 54mm.

Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi

Sau khi cấp nước cho sản xuất Đông Xuân, đến thời điểm hiện tại lượng nước tại các hồ chứa đạt khoảng 50% đến 90% dung tích thiết kế. Đến nay hầu hết các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy.

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập

Sau Tết nguyên đán, tại tỉnh Kiên Giang, mặn xâm nhập sâu từ cửa Đông Hồ vào kênh Rạch Giá – Hà Tiên. Tổng cục Thủy lợi đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp, nhanh chóng khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn gây ra để không ảnh hưởng đến sản xuất. Đến nay tình hình xâm nhập mặn cơ bản đã được kiểm soát, người dân đã có nước ngọt để bơm vào ruộng, giải quyết được tình trạng thiếu nước ngọt trước đó...

Nội dung chi tiết mời xem tại Báo cáo số 44/BC-TCTL-QLCT./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article