Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (bản tin ngày 8/03/2018), hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ các tháng nửa cuối năm 2018 với xác suất trong khoảng từ 55-65%.

Khu vực Bắc bộ, nhìn chung, từ đầu vụ Đông Xuân 2017-2018 đến nay, do nguồn nước cung cấp tưới cho sản xuất nông nghiệp dồi dào và dự báo tình hình mưa trong các tháng tới khá thuận lợi. Vì vậy, nguồn nước sẽ đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Trong vụ Hè Thu, cần đề phòng úng ngập gây thiệt hại cho sản xuất.

Khu vực Trung bộ, trong vụ Đông Xuân 2017-2018 hầu hết các hồ chứa trong vùng vẫn đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Vụ Hè Thu 2018, một số hồ chứa nhỏ, dung tích trữ thấp có thể xảy ra thiếu nước. Tuy nhiên, với dự báo tình hình mưa, dòng chảy trong trong các tháng tới, tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ không xảy ra.

Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, với dự báo mưa trong các tháng tới, lượng mưa mùa khô không bị thiếu hụt, hạn hán khả năng không xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 và Hè Thu 2018, nhưng cần đề phòng các trường hợp bất thường.

Sau khi cấp nước cho sản xuất Đông Xuân, đến thời điểm hiện tại, lượng nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đạt khoảng 50-90% dung tích thiết kế (DTTK), nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp tương đối dồi dào, sẽ không xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng. Tuy nhiên, cần phải đề phòng trạng thái bất thường của thời tiết có thể xảy ra cục bộ tại một số địa phương...

Chi tiết tình hình thời tiết, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mời xem tại Báo cáo số 74/BC-TCTL-QLCT ngày 10/4/2018./.

QLCT-VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article