Thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ Bộ giao, để nắm bắt tình hình triển khai thí điểm sản phẩm đề tại khoa học công nghệ trong thực tiễn, ngày 17/7/2018, Tổng cục Thủy lợi tiến hành kiểm tra thực địa việc triển khai thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và quản lý vận hành hệ thống thủy lợi lấy nước vùng hạ du Đồng bằng sông Hồng” tại tỉnh Nam Định do Viện Nước, Tưới Tiêu và Môi trường – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.


Đoàn nghe báo cáo kết quả thí điểm sản phẩm đề tài tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nghĩa Hưng

Tham gia kiểm tra, ngoài Tổng cục Thủy lợi, có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định (Chi cục Thủy lợi), Viện Nước, Tưới Tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng (Đơn vị hưởng lợi).

Trong đợt kiểm tra này, sau khi nghe Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu áp dụng thử nghiệm hệ thống giám sát, dự báo mặn thời gian thực phục vụ vận hành công trình đầu mối của hệ thống thủy lợi Nghĩa Hưng, Đoàn đã có chuyến khảo sát thực địa tại khu vực cống CM2 thuộc hệ thống thủy lợi Nghĩa Hưng (một trong 02 điểm lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước, mặn và hệ thống truyền dữ liệu tự động hỗ trợ vận hành cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản với quy mô khoảng 800ha).


Đoàn khảo sát thực địa việc lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị quan trắc mực nước, mặn do đề tài thực hiện tại cống lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản CM2

Đánh giá về việc áp dụng thử nghiệm này, đại diện đơn vị hưởng lợi, ông Nguyễn Văn Quang (Giám đốc Công ty) cho biết, trước đây, việc thu thập các thông tin về độ mặn của nước tưới phục vụ vận hành cấp nước cho các cống CM2 và cống Âm Sa phải thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức, làm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành cấp nước của Công ty, sản xuất của bà con nông dân; việc lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước, mặn tự động tại 02 cống nói trên và thông tin dự báo mặn, cảnh báo mặn do đề tài cung cấp rất hữu ích cho việc vận hành cấp nước của Công ty, làm cho việc vận hành gần với thời gian thực hơn.

Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm đề tài, thay mặt cơ quan quản lý đề tài, bà Lê Thị Kim Cúc (Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế) đề nghị Chủ nhiệm và Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài làm rõ nội dung và cơ sở khoa học kiến nghị điều chỉnh quy trình vận hành đóng mở các công trình lấy nước đầu mối Hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng nói riêng và các công trình trên dòng chính vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung, đảm bảo yêu cầu chất lượng đặt hàng của Bộ.

KHCN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article