Ngày 06/8, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và NSNT, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn đập và Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi.


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã trao Quyết định và tặng hoa cho các cá nhân được bổ nhiệm

Tham dự Lễ công bố có Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì Lễ công bố.

Ngày 02/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo:

(1) Quyết định số 333/QĐ-TCTL-VPTC: Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng Nam, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày ký.

(2) Quyết định số 336/QĐ-TCTL-VPTC: Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Tiến An, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày ký.

(3) Quyết định số 335/QĐ-TCTL-VPTC: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thái Hà, Chuyên viên Vụ Xây dựng cơ bản, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày ký.

Thay mặt các tân Lãnh đạo, ông Lê Hùng Nam trân trọng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho các ông trên cương vị mới; trân trọng cảm ơn Lãnh đạo đơn vị phụ trách đã dìu dắt, giúp đỡ và chỉ đạo công tác trong thời gian qua. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Lễ công bố:

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác