Ngày 19/9/2018, tại Tổng cục Thủy lợi, Phó tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành chủ trì tiếp và làm việc với ông Matsuura Hiroshi – Sứ Quán Nhật Bản, đồng thời ký biên bản ghi nhớ với ông Kimura Yoshihisa - chuyên gia JICA tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phó Tổng cục trưởng TCTL Đỗ Văn Thành và ông Kimura Yoshihisa - chuyên gia JICA tại Bộ NNPTNT

cùng ký biên bản ghi nhớ

Cùng tiếp Đoàn, về phía Tổng cục Thủy lợi có đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, cùng đại diện Công ty khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi một số nội dung đã và đang triển khai, đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Trong đó tập trung vào việc chia sẻ, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm cũng như trao đổi Đoàn công tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực thủy lợi.


Quang cảnh buổi làm việc

KHCN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article