Trong hai ngày 24-25/10/2018, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền Trung tổ chức Khóa tập huấn hướng dẫn thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn cho các cán bộ thuộc Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn và chi cục Thuỷ lợi các tỉnh khu vực Miền Trung từ Nghệ An trở vào đến Tây Nguyên.

Quang cảnh khóa tập huấn

 Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp, trang bị cho các học viên kiến thức, lợi ích, quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng nước và chất lượng dịch vụ cấp nước đối với các công trình cấp nước tập trung nông thôn.

Giảng viên khoá đào tạo là các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thuỷ lợi Miền Trung đã được đào tạo và tập huấn về kế hoạch cấp nước an toàn

Khoá tập huấn là hình mẫu tương tác giữa giảng viên và học viên về những nội dung liên quan của khoa học. Kết quả kiểm tra đầu vào và đầu ra của khoá tập huấn cho thấy tất cả các học viên đã có sự tiến bộ rõ rệt trong nhận thức về các vấn đề liên quan đến kế hoạch cấp nước an toàn. Kết thúc khoá tập huấn, các giảng viên và học viên đều rất hài lòng với những kiến thức và kết quả thu được, đồng thời mong muốn các khoá học tương tự sẽ được Tổng cục Thuỷ lợi và Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục tổ chức, với thời gian dài hơn, kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực hành.


Giảng viên và học viên trao đổi các nội dung trong khóa học

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article