Ngày 23/11/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuỷ lợi phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chỉ tiêu 17.1 về nước sạch trong Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới”.


Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau báo cáo trình bày của Tổng cục Thuỷ lợi, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong quá trình thực hiện chỉ tiêu 17.1 về nước sạch nông thôn.

Đồng thời các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện giúp cho chỉ tiêu nước sạch đi vào thực chất và bền vững.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article