Sáng ngày 28/11/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lập quy hoạch thủy lợi.


Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Kế hoạch, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Cục Quản lý tài nguyên nước và Đoàn chuyên gia Úc. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh tham dự và chủ trì Hội thảo.

Sau báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu của Đoàn chuyên gia Úc, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nguồn nước, quy hoạch thủy lợi của Việt Nam và Úc.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ quán Úc, của Đoàn chuyên gia trong thời gian qua và đề nghị Đại sứ quán Úc tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực thủy lợi, cụ thể:

1)    Tổ chức các hội thảo, đào tạo, thăm quan học tập kinh nghiệm tại Úc;

2)    Tham gia nghiên cứu, góp ý cho Tổng cục Thủy lợi triển khai lập quy hoạch thủy lợi quốc gia, quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long;

3)    Hỗ trợ triển khai thử ngiệm ứng dụng khung phân bổ nước (trong các trường hợp khó khăn về nguồn nước, thiếu nước, hạn hán) vào bước lập quy hoạch thủy lợi, xây dựng kế hoạch sử dụng nước hàng năm./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article