Ngày 30/11/2018, tại Ninh Thuận, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính, quyết toán cho các tỉnh tham gia Chương trình.


Hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; Chủ tài khoản nguồn, kế toán trưởng chủ tài khoản nguồn, tài khoản nhánh của 17/21 tỉnh trong Chương trình.

Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung còn vướng mắc, tồn tại và thảo luận các giải pháp, tháo gỡ khó khăn liên quan đến tài chính (ghi thu - ghi chi) và công tác lập báo cáo quyết toán năm 2018 theo mẫu biểu chung của nhà tài trợ.

Kết thúc Hội nghị, các tỉnh đều nắm bắt được các thủ tục liên quan đến giải ngân, biểu mẫu báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và các năm tiếp theo cũng như giải đáp được các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article