Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh tại cuộc họp rà soát tình hình cấp, cấp gia hạn giấy phép xả nước thải và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm quy định về xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, do Tổng cục Thủy lợi tổ chức vào ngày 04/01/2019.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì cuộc họp

Tham dự Họp có đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thành phố Hà Nội; Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế, Thanh tra; Cục Quản lý công trình Thủy lợi); Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải; Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường.

Tại cuộc họp, Vụ Pháp chế Thanh tra (TCTL) báo cáo tình hình thực hiện cấp, cấp gia hạn giấy phép; công tác kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải báo cáo tình hình vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.


Đại diện Cục Cánh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến về việc thực hiện cấp, cấp gia hạn giấy phép theo quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, thu thập các tài liệu, thống kê các tổ chức, cá nhân đang xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất xử lý vi phạm xả thải vào công trình thủy lợi; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hàng tháng.

PCTTr

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article