Ngày 11/1/2019 tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên gia cao cấp từ Ngân hàng thế giới, đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ đầu tư các Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia vào dự án.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu nhiệm vụ của công tác bảo đảm an toàn đập trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường, và yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ tận dụng tối đa nguồn lực của Dự án WB8 để giải quyết đồng bộ vấn đề an toàn công trình và an toàn hạ du theo Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn. Hội nghị đã nghe đại diện CPMU báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2018, những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã phát biểu tham luận, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án, đặc biệt là công tác chuẩn bị dự án, ký Hợp đồng cho vay lại, công tác đền bù giải phóng mặt bằng.. Theo đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy lợi, Ban CPO), Bộ Tài Chính và Ngân hàng thế giới trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị Bộ điều chỉnh cơ cấu vốn vay và vốn đối ứng để thực hiện dự án, tăng cường chuyên gia hỗ trợ địa phương với các hồ chứa có điều kiện kỹ thuật phức tạp..

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, trong đó cần lưu ý vấn đề an toàn hạ du và năng lực xả của tràn trong điều kiện biến đổi khí hậu và suy giảm thảm phủ thượng lưu trong khi nguồn kinh phí còn khó khăn.

Thứ trưởng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy lợi trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và toàn diện để giải quyết đồng bộ các vấn đề trên, trước mắt tổ chức các Hội thảo chuyên môn sâu về vấn đề thấm và ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý thấm ở đập đất; công tác tính toán thủy văn cho các lưu vực nhỏ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Mặt khác cần quan tâm đến các hoạt động phi công trình như: Xây dựng Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; trang bị hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý vận hành hồ chứa; tăng cường công tác thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi./.

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 với Tổng mức đầu tư 445 triệu USD (9.967 nghìn tỷ đồng) trong đó: vốn vay WB 415 triệu USD, đối ứng 28 triệu USD nhằm khôi phục và bảo đảm an toàn cho 450 hồ chứa nước thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án.


ATĐ

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article