Ngày 18/01/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị giao ban 3 công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tại trạm bơm điện Hữu Bị - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, với chuyên đề “Cơ chế, chính sách tiền lương đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi”.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý công trình thủy lợi, Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi); Vụ Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (Bộ NN&PTNT); Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định; 3 Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải và Dầu Tiếng - Phước Hòa.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đại diện Cục Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) trình bày một số nội dung chính, nổi bật về cơ chế, chính sách tiền lương tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi và đã nghe báo cáo của 3 Công ty: Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Dầu Tiếng - Phước Hòa về cơ chế, chính sách quản lý lao động tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp này.

Chính sách lao động tiền lương liên quan trực tiếp tới lợi ích của người lao động tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trước khi Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 có hiệu lực thi hành, người lao động làm việc trong công ty thủy lợi được trả lương theo thang bảng lương quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ Phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Sau khi Bộ luật lao động sửa đổi năm 2012 có hiệu lực thi hành, Chính sách tiền lương được thực hiện theo các văn bản: Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, 51/2016/NĐ-CP, 52/2016/NĐ-CP và các Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH, 27/2016/TT-BLĐTBXH, 26/2016/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người quản lý, người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp này tự chủ.


Ông Nguyễn Đình Kính - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Nam Hà phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, đã có Công ty Bắc Nam Hà xây dựng và áp dụng hệ thống thang bảng lương mới theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP; Công ty Bắc Hưng Hải đã xây dựng và đang trình Bộ xem xét, phê duyệt; Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa đang trong quá trình xây dựng. Do đặc thù hoạt động của 3 Công ty khác nhau, nên tỷ trọng chi phí trong đó có chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, dịch vụ khác nhau, điều này dẫn đến việc xây dựng thang, bảng lương giữa các Công ty là khác nhau.


Công nhân Trạm bơm điện Hữu Bị - Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Nam Hà vận hành máy bơm phục vụ lấy nước vụ Đông Xuân 2018-2019

Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ NN&PTNT) hướng dẫn xây dựng thang bảng lương sao cho thống nhất chung trong 3 Công ty trực thuộc Bộ. 3 công ty khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ tuyển chọn những cán bộ có trình độ năng lực để quản lý, sử dụng tài sản do nhà nước giao, đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công trình./.

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article