Từ ngày 19-22/2/2019, Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn đã chủ trì tổ chức 02 đoàn công tác liên ngành với sự tham gia của Trung tâm Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Quản lý môi trường y tế làm việc với các tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 và kế hoạch 2019. Đoàn 1 đi các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang; Đoàn 2 đi Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum và Lâm Đồng.

 


Trưởng ban điều phối Chương trình - Ông Lê Hùng Nam chủ trì đoàn công tác thực địa tại dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt tập trung huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang

Tại các buổi làm việc, các bên liên quan đã cùng thảo luận sâu sát về kết quả thực hiện (chỉ số giải ngân) năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019 (phân khai nguồn vốn, danh mục công trình, tiến độ thực hiện), trình tự thủ tục liên quan (Kế hoạch trung hạn, trần nợ công, vay lại; thủ tục xây dựng cơ bản, đấu thầu,…) và các khó khăn, tồn tại của Chương trình đối với từng tỉnh.

Để thúc đẩy tiến độ Dự án, Ban Điều phối Chương trình đề nghị các tỉnh đẩy nhanh phân khai vốn 2019 nếu đã có thông báo vốn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành các thủ tục chuyển nguồn vốn chưa sử dụng sang năm 2019. Các tỉnh trong khả năng cho phép tạm ứng vốn để thực hiện các hạng mục công việc của 3 hợp phần; và tăng cường phối hợp giữa 3 ngành cấp nước- y tế  và giáo dục để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đưa ra. Riêng đối với các tỉnh chưa có thông báo vốn, đề nghị tỉnh làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tìm hướng giải quyết, sớm có vốn thực hiện chương trình.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article