Ngày 27/2/2019 tại Phú Thọ và 6-7/3/2019 tại Đăk Lăk, Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai lồng ghép giới và dân tộc thiểu số cho cán bộ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh Miền núi phía bắc, Tây nguyên và Nam trung Bộ.Hội thảo tập huấn tại Đăk Lăk

Nội dung Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động lồng ghép giới và dân tộc thiểu số năm 2018; các tồn tại, thách thức; và chuẩn bị kế hoạch hành động năm 2019.

Hội thảo đã có những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các địa phương, Trung ương và Ngân hàng Thế giới để cụ thể hóa các giải pháp và vướng mắc gặp phải. Một số tỉnh đã phổ biến những cách làm hay, hiệu quả trong lồng ghép giới và dân tộc thiểu số để các tỉnh khác học tập kinh nghiệm.

Để triển khai các kế hoạch năm 2019, các địa phương đã thống nhất với Ban tổ chức sớm hoàn thành xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi năm 2019 để gửi Tổng cục Thủy lợi và Ngân hàng Thế giới./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article