Ngày 3/4/2019, tại trụ sở Ngân hàng Thế giới Washington D.C, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã gặp, làm việc với Ông Mr. Steven Schronberger – Giám đốc ngành nước của Ngân hàng Thế giới. Cuộc họp tập trung trao đổi về kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực nước và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh làm việc với Giám đốc ngành nước của Ngân hàng Thế giới

Tổng cục trưởng và Ông Steven Schronberger đánh giá cao phối hợp của Ngân hàng Thế giới trong suốt thời gian qua với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó đặc biệt đối với lĩnh vực thủy lợi.

Hai bên thống nhất một số lĩnh vực quan tâm triển khai hợp tác trong thời gian tới, như:

- Hỗ trợ về an toàn đập, nghiên cứu xây dựng một dự án mới về an toàn đập trong thời gian tới;

- Tiếp tục hỗ trợ triển khai, đẩy nhanh tiến độ Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 21 tỉnh; đồng thời trao đổi để xây dựng, mở mới Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh miền Trung;

-  Tiếp tục hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình;

-  Xây dựng dự án hiện đại hóa nông nghiệp có tưới thích ứng với biến đổi khí hậu.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article