Ngày 05/4/2019, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thuỷ lợi phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan phát triển Quốc tế Úc tổ chức hội thảo "Tham vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi theo Luật Thuỷ lợi". Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thuỷ lợi chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Thuỷ lợi, Ban CPO (Bộ Nông nghiệp và PTNT); Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam); Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); các chuyên gia Đối tác vì nước của Úc (Cơ quan phát triển Quốc tế Úc); 120 đại biểu đến từ các Sở Nông nghiệp và PTNT, công ty khai thác công trình thuỷ lợi các tỉnh và một số đơn vị liên quan.Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo các chuyên gia đã trình bày nội dung 6 sổ tay: (i) Hướng dẫn tính giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi; (ii) Hướng dẫn một số nội dung về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi; (iii) Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trữ nước quy mô nhỏ; (iv) hướng dẫn về chuyển giao quyền quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ cho các tổ chức thuỷ lợi cơ sở; (v) Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức thuỷ lợi cơ sở; (vi) Hướng dẫn đặt hàng quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam tham gia góp ý kiến

Hội thảo diễn ra rất sôi nổi, các đại biểu ở địa phương đã đóng góp ý kiến cụ thể cho nội dung trong dự thảo các sổ tay. Các sổ tay này là tài liệu hướng dẫn rất cần thiết để các đơn vị, tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, phát triển thuỷ lợi nhỏ thuỷ lợi nội đồng, đổi mới phương thức khai thác công trình theo các quy định mới tại Luật Thuỷ lợi. 


Ông Mathew Toulmin đại diện đối tác vì nước của Úc phát biểu

Đối với mỗi chuyên đề, các chuyên gia Úc cũng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tiễn của Úc góp phần hoàn thiện các sổ tay.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thuỷ lợi cảm ơn các đại biểu đã tham dự, tập trung tham luận và đề nghị các đơn vị tư vấn, chuyên gia tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội thảo, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các sổ tay trên./.

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article