Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Tổng cục Thủy lợi, ngày 04/04, đoàn công tác của Tổng cục do Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc về công tác thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Lãnh đạo Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và Công ty Thủy lợi Liễn Sơn.


Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc báo cáo công tác thủy lợi trên địa bản tỉnh, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng cơ bản và các đề xuất, kiến nghị của Sở.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, Thông tư 56/2010/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trinh thủy lợi; vấn đề thoát nước cho thành phố Phúc Yên; kinh phí thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống lũ lụt vùng hạ du,…; công tác nước sạch nông thôn và tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nhất là khu vực làng nghề; việc huy động các nguồn lực của địa phương và nhân dân tham gia chương trình nước sạch nông thôn,...

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của UBND, Sở NN-PTNT và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã hoàn thành thắng lợi công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 – 2019; tích cực chủ động triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Ông ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Phúc, và đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trước mắt là kinh phí chống hạn để hỗ trợ tiền nạo vét cửa khẩu kênh trục chính, tiền điện, dầu, … vượt định mức phục vụ sản xuất; sớm thẩm định, trình Bộ NN-PTNT phê duyệt quy trình vận hành sông Cà Lồ cụt; phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh tổ chức triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án an toàn đập, hồ chứa thủy lợi của tỉnh theo Nghị định 114/2017/NĐ-CP và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg và Chỉ thị 1948/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; rà soát, đánh giá hiện trạng, hiệu quả các công trình cấp nước nông thôn; việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước nông thôn phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và phát huy hiệu quả công trình; cùng với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa nước sạch nông thôn, cần có chính sách hỗ trợ cấp nước hộ gia đình cho người dân ở vùng cao, vùng khó khăn về nguồn nước./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article