Nhân sự kiện Tuần lễ nước 2019, tại trụ sở Ngân hàng Thế giới Washington D.C., chiều ngày 4/4/2019, tại Diễn đàn Sáng kiến nước bền vững, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã tham dự và phát biểu về kinh nghiệm của Việt Nam qua triển khai 02 Chương trình cấp nước và vệ sinh dựa trên kết quả đầu ra (là 02 Chương trình vay vốn WB triển khai từ năm 2013), cùng với 04 sáng kiến từ các quốc gia Benin, Maroc, Brasil, Colombia được trình bày tại Diễn đàn.


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tại Diễn đàn Sáng kiến cấp nước bền vững ngày 4/4/2019

Bài phát biểu của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh tại Diễn đàn cung cấp kinh nghiệm, thông tin qua việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thành công phương pháp mới “dựa trên kết quả đầu ra” trong cấp nước & vệ sinh nông thôn. Ông Steven Schronberger – Giám đốc ngành nước của Ngân hàng Thế giới - đánh giá cao kết quả của Việt Nam, việc triển khai thành công phương pháp “dựa trên kết quả đầu ra” ở Việt Nam sẽ là kinh nghiệm để Ngân hàng Thế giới nhân rộng trong các hoạt động hợp tác đầu tư của Ngân hàng trong thời gian tới, đặc biệt ở Châu Phi, Nam Á, Nam Mỹ…


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh và Bà Lilian W. Pena – Giám đốc hai Chương trình cấp nước và vệ sinh dựa trên kết quả đầu ra tại Tuần lễ nước 2019

Tổng cục Thủy lợi là cơ quan Điều phối 02 Chương trình cấp nước và vệ sinh dựa trên kết quả đầu ra vay vốn WB với mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước và vệ sinh nông thôn cho khu dân cư, trường học, trạm y tế khu vực nông thôn tại 28 tỉnh vùng Đồng sông Hồng; Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, tổng vốn vay khoảng 400 triệu USD, triển khai giai đoạn 2013 đến 2021, đến nay Chương trình thứ nhất đã cơ bản hoàn thành, vượt các mục tiêu đề ra. Hai Chương trình áp dụng phương pháp mới, gồm nội dung chính: kinh phí thực hiện được chi trả căn cứ trên kết quả đã được cơ quan kiểm đếm (đơn vị kiểm toán độc lập) xác nhận; khuyến khích các địa phương thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công trình cấp nước, có kế hoạch, hệ thống quản lý sau đầu tư tốt, và sự tham gia của khu vực tư nhân.

Kinh nghiệm của Việt Nam qua triển khai thành công phương pháp mới “dựa trên kết quả đầu ra” đã được nhiều đại biểu tham gia Diễn đàn quan tâm, đặc biệt về sự tham gia của các bên liên quan trong triển khai đầu tư công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn; tổ chức quản lý bền vững công trình cấp nước và vệ sinh sau đầu tư./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article