Ngày 19/4/2019, tại Tổng cục thủy lợi, Phó tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành đã tiếp, làm việc với Viện hợp chuẩn thí nghiệm Hàn Quốc (Korea Conformity Laboratories-KCL). Cùng tham dự, về phía Tổng cục thủy lợi có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ KHCN-HTQT, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi; và đại diện của Vụ KHCN-MT.

Hai bên đã thảo luận về các vấn đề có liên quan, với nội dung chính: (i) Hợp tác và chia sẻ thông tin về xây dựng tiêu chuẩn, thử nghiệm & hài hòa hệ thống cấp chứng nhận trong lĩnh vực Thủy lợi; (ii) Trao đổi nhân lực như giáo dục/đào tạo/hội thảo về tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng và thử nghiệm & cấp chứng nhận trong lĩnh vực Thủy lợi và (iii) Hình thành nhóm làm việc phối hợp giữa Tổng cục Thủy lợi và KCL.

Trước mắt, ngay trong tháng 5/2019, hai bên trao đổi, xem xét và lên kế hoạch xây dựng 02 tiêu chuẩn kỹ thuật về thảm thực vật bảo vệ chống xói mòn mái Đập, kênh mương,…

Đồng thời, hai bên cũng đã trao đổi và ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc xây dựng tiêu chuẩn lĩnh vực thủy lợi nhằm làm tiền đề cho việc hợp tác phát triển giữa hai bên.

Một số hình ảnh buổi làm việc và lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác:

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành và ông Yoon, Kap Seok - Chủ tịch KCL cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm

KHCN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article