Chiều 20/4/2019, Tổng cục Thủy lợi, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác thủy lợi, nước sạch nông thôn và một số dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Văn Phòng Bộ Nông nghiêp & PTNT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo công tác thủy lợi, nước sạch và các dự án thủy lợi được Bộ NN&PTNT làm chủ quản đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Dự án Hợp phần phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu- Nam Sông Mã; Dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Dự án tiêu úng vùng III, huyện Nông Cống. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật về thủy lợi, về xã hội hóa trong công tác nước sạch nông thôn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án. …

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các ban, ngành có liên quan của tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của địa phương, nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lưu ý Tỉnh Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo triển khai Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi; công tác bảo đảm  an toàn hồ, đập; tiêu thoát nước sông Hoạt; nước sạch nông thôn; cũng như đánh giá hiệu quả, tính khả thi của dự án mở mới để đưa vào quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi trong những năm tiếp theo trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh, các dự án thủy lợi đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại để các dự án đang triển khai sớm đưa vào sử dụng; đồng thời giao trách nhiệm cho các ban ngành, địa phương có liên quan tiến hành khảo sát đánh giá các dự án phát triển thủy lợi trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi tiếp tục quan tâm đến công tác thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và dự án Hệ thống thủy lợi đập Cẩm Hoàng, trên sông Mã nói riêng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article