Ngày 03/5/2019, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C05, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh kiểm tra đột xuất việc thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Đuống tại Nhà máy xử lý nước thải, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu nước tại vị trí bể quan trắc tự động

Đoàn kiểm tra hiện trường nước thải từ các cơ sở sản xuất thuộc Khu công nghiệp được thu gom, qua hệ thống xử nước thải tập trung và xả vào kênh tiêu 6 Xã thuộc công trình thủy lợi Bắc Đuống, lưu lượng xả hiện tại khoảng 2000 m3/ngày đêm.

Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số 304/GP-TCTL-PCTTr ngày 25/6/2018 của Tổng cục Thủy lợi cấp cho Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng VIGLACERA, Nhà máy xử lý nước thải, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn đã lấy mẫu nước tại vị trí bể quan trắc tự động, trước khi xả vào kênh thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý, kết quả phân tích mẫu nước thải làm cơ sở đánh giá việc thực hiện Giấy phép đã cấp cho Doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện Ban lãnh đạo Nhà máy

PCTTr

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article