Trong hai ngày 6-7/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã tiếp, làm việc và đi thực địa tại tỉnh Thanh Hóa với Đoàn công tác ngành nước của Ngân hàng Thế giới.

Thành phần đoàn có Ông Sudipto Sarkar - Giám đốc ngành nước Châu Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) và các cán bộ kỹ thuật của WB. Tham dự có đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trong Tổng cục Thủy lợi (Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn, Vụ An toàn đập, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý Công trình thủy lợi), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan của tỉnh Thanh Hóa.


Quang cảnh buổi làm việc tại Tổng cục Thủy lợi

Hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên và Dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập. Đồng thời Tổng cục Thủy lợi đã trình bầy đề xuất với Đoàn công tác của WB 02 dự án mới giai đoạn 2021-2025 vốn vay WB, gồm (i) Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 14 tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ; (ii) Đầu tư, sửa chữa an toàn đập tích hợp tưới, tiêu thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu để đầu tư cho khoảng 500 hồ đập nguy hiểm hiện chưa có nguồn vốn đầu tư.

Ông Sudipto Sarkar và các thành viên Đoàn công tác của WB đánh giá cao kết quả đã triển khai và kết quả điều phối của Tổng cục Thủy lợi đối với 2 Chương trình cấp nước nông thôn và Dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm và thấy được tính khả thi của 2 dự án mới do Tổng cục Thủy lợi đề xuất, đề nghị Tổng cục Thủy lợi tiếp tục trao đổi với nhóm kỹ thuật của WB để đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để xem xét.

Tiếp đó Đoàn đã đi thực địa công trình cấp nước sạch nông thôn và công trình hồ, đập đang được sửa chữa, nâng cao an toàn vay vốn của WB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Đoàn làm việc tại UBND tỉnh Thanh Hóa


Đoàn đi thực địa tại hồ Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa (đang sửa chữa, nâng cấp)

NN


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article