Nhằm triển khai Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018, ngày 14/5/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị hướng dẫn giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác cho 3 Công ty khai thác công trình thủy lợi khu vực miền Trung, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Ông Nguyễn Hồng Khanh - Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi và bà Đinh Thị Nương - Phó cục trưởng Cục Quản lý giá đồng chủ trì Hội nghị.


Thành phần tham dự hội nghị gồm có: Cục Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi), Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi trình bày nội dung phương án giá các loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác như cấp nước cho công nghiệp, kết hợp phát điện, tiêu nước cho khu công nghiệp của 3 công ty; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc khi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, tập trung vào một số điểm như: phân bổ chi phí, thời gian lập và trình phương án giá, chi phí cấp quyền khai thác nước mặt, chi phí bảo trì công trình thủy lợi, hồ sơ tài liệu kèm theo phương án giá…


Ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bình Định phát biểu ý kiến

Sau khi nghe phần trình bày của các Công ty khai thác công trình thủy lợi và ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, ông Nguyễn Hồng Khanh và bà Đinh Thị Nương đã giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc của địa phương và đề nghị các Công ty tập trung hoàn thiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác hiện có năm 2019 theo hình thức khung giá, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khẩn trương thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ phương án giá tới Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính theo quy định./.

QLCT

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article