Qua phản ánh của chương trình Chuyển động 24h trên VTV1 ngày 26/5/2019 về việc công trình cấp nước xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc xây dựng hàng tỷ đồng, hư hỏng, dân không có nước sạch để sử dụng. Ngày 29/5/2019, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các Đoàn công tác làm việc với Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình, đại diện huyện Tân Lạc, đại diện xã Quy Mỹ.

Sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình về công tác nước sạch nông thôn, về tình hình thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại địa phương, đoàn đi kiểm tra thực địa tại công trình cấp nước nông thôn xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc.


Đoàn công tác kiểm tra công trình cấp nước nông thôn xã Quy Mỹ

Công trình cấp nước xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được đầu tư xây dựng năm 2007, năm 2008 hoàn thành và bàn giao lại cho UBND xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc quản lý, khai thác. Sau quá trình khai thác, công trình xuống cấp, hỏng hóc không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên ngừng hoạt động. Một số hộ dân đã tự làm các đường ống dẫn nước nhỏ tự dẫn nước từ khe suối về sử dụng, một số hộ thiếu nước sạch.


Các đường ống do dân tự làm để dẫn nước về sử dụng

Qua buổi làm việc và kiểm tra thực địa, Tổng cục Thủy lợi đề nghị địa phương:

- Rà soát đánh giá lại hiện trạng công trình cấp nước nông thôn, nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước nông thôn của người dân.

- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe. Tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu muốn sử dụng nước sạch phải trả tiền mua nước để có kinh phí vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình và đảm bảo công trình hoạt động bền vững, hiệu quả.

- Qua kết quả đánh giá hiện trạng công trình cấp nước nông thôn, nhu cầu sử dụng nước của người dân, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình cấp nước nông thôn cần sửa chữa nâng cấp đưa vào kế hoạch triển khai. Công trình nào cần nâng cấp gấp, phát huy hiệu quả ngay cần huy động các nguồn vốn tại địa phương, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để thực hiện.

- Qua kiểm tra thực địa thấy một số hộ dân đã tự lắp các đường ống nhỏ dẫn nước từ khe suối về nhà, một số hộ dân dẫn nước từ hồ chứa gần đó về sử dụng, đề nghị xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc rà soát lại nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân tại khu vực nhà máy nước Quy Mỹ, báo cáo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính bức thiết của việc sửa chữa nâng cấp nhà máy nước Quy Mỹ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình bố trí kinh phí thực hiện./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article