Ngày 08/6/2019, Tổng cục Thủy lợi tham dự hội thảo khoa học “Đánh giá thành tựu và thách thức về công tác thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức.

Tham gia Hội thảo có các nhà khoa học, quản lý ở Trung ương và địa phương đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số cơ quan quản lý, khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo “Đánh giá thành tựu và thách thức về công tác thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Báo cáo được chuẩn bị kỹ, trình bày cuốn hút đã nêu được toàn cảnh lịch sử phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến nay cũng như các thách thức đặt ra đối với ngành thời gian sắp tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ quá trình công tác trong ngành thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thảo luận về nội dung báo cáo, tâm tư nguyện vọng đối với ngành. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định thành tựu to lớn đã đạt được của các công trình thủy lợi đối với sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng đồng quan điểm về việc đánh giá thành tựu của hệ thống thủy lợi phải đặt trong bối cảnh lịch sử của từng giai đoạn. Ngoài ra, các thành tựu, thách thức cần đánh giá sâu hơn về khía cạnh tạo liên kết vùng, liên kết ngành, các kịch bản phát triển thượng nguồn.


Cục trưởng Cục Quản lý công trình Thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh phát biểu tại hội thảo

Đại diện Tổng cục Thủy lợi tham dự Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Khanh - Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi nhấn mạnh ý kiến trao đổi trong hội thảo góp phần quan trọng giúp Tổng cục hoàn thiện dự thảo Đề án “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển bền vững nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ. Đề nghị các đại biểu tiếp tục đọc và góp ý cho dự thảo đề án trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi.


Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Kết luận Hội thảo, Giáo sư Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự tham gia và ý kiến góp ý của các đại biểu. Mặc dù thời gian hội thảo ngắn nhưng đã thu nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết. Hội sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cập nhật báo cáo thành tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiện đại hóa, phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phục vụ cho việc xây dựng lịch sử phát triển ngành thủy lợi./.

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article