Ngày 07/8/2019, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh An Giang. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch – Bộ NN&PTNT; lãnh đạo và chuyên viên Vụ XDCB – Tổng cục Thủy lợi.


Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu số 1 trên kênh Bằng Tăng

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2496/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/6/2017 với Tổng mức đầu tư 100.582.850.000 đồng (Vốn do Bộ quản lý: 80.025.448.000 đồng; địa phương đầu tư: 20.557.402.000 đồng).

Năm 2018, dự án được Bộ phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 3086/QĐ-BNN-TCTL thuộc gói thầu số 11: Hệ thống kênh cấp, kênh thoát nước và các công trình trên kênh. Đến nay, gói thầu này đang được triển khai thi công.

Ông Ngô Hào Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản báo cáo Phó Tổng cục trưởng tiến độ thi công các hạng mục công trình

Tại hiện trường, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Với một số hạng mục công trình chưa bàn giao được mặt bằng, ông đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Ban QLDA phối hợp với UBND TP Long Xuyên khẩn trương trình duyệt phương án đền bù để chi trả cho người dân trước 30/9/2019./.

XDCB

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article