Ngày 06/8/2019, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tại tỉnh Đồng Tháp.

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được Bộ phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1008/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/3/2017 với TMĐT là: 94,934 tỷ đồng (Vốn do Bộ quản lý: 79,5 tỷ đồng; địa phương đầu tư: 15,434 tỷ đồng).

Dự án được chia làm 03 gói thầu xây lắp. Trong đó 01 gói hoàn thành, công trình đã đưa vào sử dụng; 02 gói còn lại (gói thầu số 8 và số 9) dự kiến hoàn thành trước 31/12/2019.

Gói thầu số 8: Nâng cấp toàn bộ các hạng mục công trình được duyệt thuộc huyện Cao Lãnh (trừ hạng mục xây dựng đường điện trung thế 3 pha) và huyện Châu Thành (trừ các hạng mục Gia cố tuyến bờ bao nối tiếp QL80 và xây dựng cầu Sông Dưa) được Bộ phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3313/QĐ-BNN-TCTL ngày 12/8/2016.


Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra mặt bằng mố cầu Bần Kiến

Tại công trường gói thầu số 8, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Châu Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng tại mố cầu Bần Kiến trước 10/8/2019 để Nhà thầu thi công hoàn thiện cầu này trước 30/9/2019.

Gói thầu số 9: Gia cố tuyến bờ bao nối tiếp QL80 và xây dựng cầu Sông Dưa được Bộ phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (đợt 2) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1436/QĐ-BNN-TCTL ngày 17/4/2017.


Kiểm tra công trình cầu sông Dưa thuộc gói thầu số 9

Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao về chất lượng thi công cầu Sông Dưa thuộc gói thầu số 9. Tuy nhiên, còn khoảng 600m giải nhựa mặt đường QL80 phía cồn Bạch Viên chưa thi công xong, Ông đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện và hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trước 30/9/2019./.

XDCB

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article