Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả - vay vốn WB, từ ngày 12 đến 16 tháng 8 năm 2019, Ban điều phối cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực hiện chương trình tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa các công trình cấp nước nông thôn, xã đăng ký đạt vệ sinh toàn xã năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông, Đăk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận.


Kiểm tra công trình cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Ngoài ra đoàn cũng tổ chức các buổi làm việc với đại diện các sở, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên (ngày 14/8/2019), tỉnh Ninh Thuận (ngày 15/8/2019), tỉnh Bình Thuận (ngày 16/8/2019). Tại buổi làm việc, qua báo cáo của các địa phương, đoàn đã trao đổi, làm rõ các nội dung còn tồn tại, vướng mắc của các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đề xuất, kiến nghị của các địa phương.


Buổi làm việc của đoàn công tác với 5 tỉnh Tây Nguyên

Đoàn công tác đề nghị các địa phương:

- Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020 và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thực hiện tốt Chương trình.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2018, chuyển sang 2019; hoàn thành hồ sơ rút vốn gửi Ban điều phối Chương trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cấp nước nông thôn.

- Rút kinh nghiệm qua đợt kiểm đếm kết quả thực hiện Chương trình năm 2018 về đấu nối nước mới từ công trình cấp nước nông thôn, xã vệ sinh toàn xã, để các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

- Do đặc thù Chương trình thực hiện dựa trên kết quả, nên kinh phí thường cấp muộn, do đó các tỉnh cần chủ động và có các giải pháp để triển khai chương trình./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article