Ngày 16/8/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị giao ban các đơn vị khai thác công trình thủy lợi do Bộ nông nghiệp và PTNT quản lý. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Thủy lợi, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV KTCTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Ban 3, Ban 4, Ban 5; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Bộ Công An), Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước và các cơ quan truyền thông, báo chí.


Toàn cảnh hội nghị tại Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa ngày 16-8-2019

Hội nghị đã nghe báo cáo với 02 chuyên đề:

- Tình hình cấp phép các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ CTTL do Bộ quản lý và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc cấp giấy phép trong phạm vi bảo vệ CTTL.

- Công tác phối hợp của các cơ quan liên quan và địa phương trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình hồ chứa nước liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thống kê các hoạt động xả nước thải và cấp phép hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi do Bộ quản lý (Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà và Dầu Tiếng – Phước Hòa) cho thấy tổng số điểm xả thải vào 03 CTTL do Bộ quản lý là 2.228 điểm; Số tổ chức, cá nhân xả thải thuộc diện phải xin phép là 347. Trong đó, Số tổ chức cá nhân đã được cấp giấy phép là 326;  Số chưa được cấp giấy phép là 09; Giấy phép cấp cột B là 42; Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền là 56; Giấy phép quá hạn chưa cấp lại là 88.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan của Tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cấp phép và bảo đảm an toàn hồ chứa, kiến nghị UBND tỉnh xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo các Công ty KTCTTL tăng cường việc giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định trong giấy phép đã được cấp; kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; Triển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về Thủy lợi; Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy lợi, tình hình vi phạm công trình thủy lợi và hàng tháng báo cáo kết quả xử lý vi phạm công trình về Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT./.  

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article