Ngày 16/8/2019, tại Thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sử dụng hiệu quả nguồn nước; đẩy mạnh phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (TT, TKN) cho cây trồng Khu vực Nam Trung Bộ”.

Tham dự Hội thảo có khoảng 70 đại biểu đến từ Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi), Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, các cơ quan, ban ngành liên quan của các tỉnh vùng Nam Trung Bộ (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Công ty QLKTCTTL), một số huyện thuộc tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận và một số doanh nghiệp, tổ chức khác. Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Nguyễn Hữu Phước đồng chủ trì Hội thảo.


Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận của Tổng cục Thủy lợi về đẩy mạnh phát triển tưới TT, TKN cho cây trồng cạn để nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững nguồn nước và ứng phó hạn hán Khu vực Nam Trung Bộ; Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận báo cáo thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng nước, phát triển tưới TT, TKN cho cây trồng tại tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam về kết quả nghiên cứu xây dựng kế hoạch sử dụng nước và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững nguồn nước trên Lưu vực sông La Ngà, sông Lũy và phụ cận; Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi về ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước theo thời gian thực. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu kết quả ứng dụng công cụ dự báo hạn do Trung tâm Sẵn sàng Ứng phó Thiên tai Khu vực Châu Á (ADPC) cho miền Trung Việt Nam, kết quả nghiên cứu về tưới TT, TKN cho cây nho và táo ở Ninh Thuận do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.

Trong phần thảo luận, những ý kiến phát biểu đều nhấn mạnh sự cần thiết của Hội thảo và cho rằng việc giới thiệu, chia sẻ những thông tin, kết quả nghiên cứu, công cụ hỗ trợ dự báo hạn, nguồn nước và những thông tin, quy trình công nghệ, chính sách hỗ trợ tưới TT, TKN rất hữu ích cho địa phương. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng thêm các kho trữ nước (như: hồ thủy lợi La Ngà 3, hồ Ka pét trên Lưu vực sông La Ngà); có cơ chế phối hợp hiệu quả hơn nữa trong điều hành giữa thủy lợi và thủy điện; chú ý đến công tác bảo trì hệ thống công nghệ, thiết bị thông tin đã lắp đặt; bố trí nguồn vốn và có hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tài chính hỗ trợ theo chính sách đã ban hành để gia tăng diện tích cây trồng được tưới TT, TKN.


Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, khẳng định Nam Trung Bộ là vùng có tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng cây trồng (bao gồm các cây chủ lực như: Thanh long, Xoài, Điều, Sắn, Mía, Lạc, Rau và cây thức ăn chăn nuôi,...), Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành cũng nhận định đây là vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước và công tác thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển sản xuất và dân sinh của vùng. Hơn thế nữa, Phó Tổng cục trưởng xác định hạn hán, thiếu nước vẫn còn tiếp tục xảy ra, nhu cầu dùng nước ngày càng tăng và nêu lên những tồn tại, thách thức chính trong công tác thủy lợi của vùng như: nhu cầu đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (CTTL), tưới TT, TKN rất lớn cần phải xã hội hóa trong đầu tư; cơ chế chuyển đổi sản xuất, cơ chế đẩy mạnh phát triển tưới TT, TKN còn chậm đi vào thực tiễn; chuyển đổi sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm; có chính sách hỗ trợ nhưng còn chồng chéo, thiếu sức lan tỏa, chưa đi vào thực tiễn nhiều; CTTL xuống cấp, việc ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý, khai thác CTTL, áp dụng tưới TT, TKN còn hạn chế; hoạt động truyền thông chưa thường xuyên; cơ chế chỉ đạo điều hành giữa thủy lợi và thủy điện còn có những bất cập.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước và đẩy mạnh áp dụng tưới TT, TKN ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ, trong phần phát biểu tổng kết Hội thảo, sau khi thông tin về các hoạt động Bộ đã và đang triển khai (như: các giải pháp tạo nguồn; giải pháp dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước; thực hiện quy hoạch, chuyển đổi sản xuất, cơ cấu cây trồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng, ban hành quy trình công nghệ, xây dựng chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh công tác truyền thông về tưới TT, TKN;...), Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần đẩy nhanh việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ tưới TT, TKN; tăng cường liên kết với các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ vào thực tiễn nhiều hơn; tiếp tục hoàn thiện, ban hành quy trình, hướng dẫn kỹ thuật tưới TT, TKN; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền về tưới TT, TKN. Đề nghị các địa phương tích cực chỉ đạo rà soát quy hoạch thủy lợi, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi sản xuất, cơ cấu cây trồng; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về tưới TT, TKN, sử dụng nguồn nước để có chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đã ban hành (như: xây dựng hướng dẫn, chính sách cụ thể của tỉnh, bố trí nguồn vốn,...); thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình, công nghệ, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, bám sát các thông tin dự báo nguồn nước để chỉ đạo, tổ chức nhiều và thường xuyên hoạt động giới thiệu công nghệ, thiết bị phục vụ quản lý nguồn nước, tưới TT, TKN.

Phát biểu trước khi kết thúc Hội thảo, thay mặt Tổng cục Thủy lợi, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của các địa phương, đặc biệt là Bình Thuận, và gửi lời cám ơn chân thành tới Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận và các địa phương, Tổ chức quốc tế (ADPC), doanh nghiệp đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Tổng cục trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội thảo và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ trong thời gian tới./.

KHCN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article