Chiều 03/9/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức lễ công bố sáp nhập Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về trực thuộc Tổng cục. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Đảng ủy Bộ, Công đoàn) và cán bộ công viên chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn.


Quang cảnh buổi lễ công bố

Thừa lệnh Tổng cục trưởng, bà Lê Thị Hảo – Phó Chánh Văn phòng Tổng cục công bố Quyết định số 334/QĐ-TCTL-VPTC ngày 28/8/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về kỹ thuật và chính sách đầu tư, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước nông thôn; kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường nông thôn; hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phạm vi cả nước.

Cũng tại buổi lễ, bà Hảo công bố 03 Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo: ông Lương Văn Anh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm (Quyết định 335/QĐ-TCTL-VPTC), ông Nguyễn Sơn Tùng và ông Nguyễn Thành Luân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Quyết định 336/QĐ-TCTL-VPTC và 338/QĐ-TCTL-VPTC).


Ông Lương Văn Anh – Giám đốc TTQG NS&VSMTNT phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức Trung tâm, thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Lương Văn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ và Lãnh đạo Tổng cục trong thời gian qua. Ông hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tổng cục phân công.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh bày tỏ niềm vui mừng khi Trung tâm sáp nhập vào Tổng cục, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo Trung tâm và mong rằng năm 2019 công tác nước sạch sẽ đạt thành tích tốt trong bối cảnh đang đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tổng cục trưởng trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc TTQG NS&VSMTNT Lương Văn Anh

Tổng cục trưởng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc TTQG NS&VSMTNT Nguyễn Thành Luân

Tổng cục trưởng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc TTQG NS&VSMTNT Nguyễn Sơn Tùng

Lãnh đạo Tổng cục, đại diện các đơn vị chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Trung tâm

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article