Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế tổ chức 3 đoàn công tác khảo sát về hiện trạng cấp nước nông thôn, cấp nước trường học, trạm y tế và vệ sinh; đánh giá nhu cầu tham gia Chương trình tại 14 tỉnh Miền Trung và Đông Nam Bộ.


Đoàn 1 làm việc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị từ ngày 01/10/2019 đến 3/10/2019. 
 
Đoàn 2 làm việc tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên từ ngày 30/9/2019 đến 3/10/2019.
 
Đoàn 3 làm việc tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước và Tây Ninh từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019.
 
 
 
 Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 01/10/2019

 

Các đoàn công tác giới thiệu Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025, nêu rõ đặc thù Chương trình theo mô hình “Dựa trên kết quả đầu ra” gồm hoạt động cấp nước, hoạt động vệ sinh tại khu vực nông thôn. Đồng thời cũng nêu định hướng của Tổng cục Thủy lợi để triển khai xây dựng Chương trình: Hỗ trợ khối tư nhân tham gia đầu tư xây dựng; Hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình; Hỗ trợ cho cộng đồng, dân cư quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn.
 
 
 
Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Phú Yên
 
Hầu hết các địa phương muốn được tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025 tại 14 tỉnh Miền Trung và Đông Nam bộ. Các địa phương sẽ có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Tổng cục Thủy lợi trước ngày 12/10/2019 để tổng hợp. Dự kiến, thời gian tới, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo xây dựng Chương trình./. 
 
NN 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article