Ngày 10/10/2019, Tổng cục Thủy lợi tổ chức cuộc họp với Ngân hàng Thế giới, Cục Quản lý môi trường y tế về việc triển khai xây dựng Chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh Miền Trung và Đông Nam Bộ.

 

 
Tại cuộc họp, Tổng cục Thủy lợi báo cáo sơ bộ kết quả đoàn công tác lấy ý kiến các địa phương về nhu cầu tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh. Qua thảo luận, các cơ quan cho rằng việc đề xuất thực hiện Chương trình cấp nước và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh Miền Trung và Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2026 là cần thiết.

         

Kết thúc cuộc họp, Ông Đỗ Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi kết luận: Có văn bản đề nghị các địa phương đề xuất nội dung tham gia chương trình gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trong tháng 10/2019; Tháng 11/2019, phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo và địa phương.
 
NN 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article