Ngày 18/10/2019, tại tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì hội thảo. Đây là một trong các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị Đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức vào cuối năm 2019.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài chính; Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam; Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang; Chi cục Thủy lợi và công ty, trung tâm khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 13 tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

 
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì hội thảo
  

Hội thảo đã nghe đại diện Cục Quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi) trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tiếp theo chương trình, đại diện các đơn vị đã có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi về khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của đơn vị mình, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Mô hình tổ chức, phân cấp quản lý, khai thác; định mức kinh tế kỹ thuật; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; bảo vệ, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

 
 
 
 
Đại diện một số địa phương chia sẻ thực trạng, khó khăn, vướng mắc 
 
Kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các Chi cục thủy lợi, tổ chức khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương thực hiện các quy định của Luật Thủy lợi và văn bản hướng dẫn Luật, kịp thời tham mưu và báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc. Tổng cục trưởng đặc biệt lưu ý việc kiện toàn mô hình tổ chức ở các tỉnh chưa có tổ chức khai thác công trình thủy lợi phù hợp với Luật Thủy lợi, việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trình cơ quan liên quan theo quy định…
 
QLCT 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article