Ngày 01/11/2019 tại trụ sở Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị 
 
Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Tổng cục thủy lợi, công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, các cơ quan thông tấn báo chí.
 

Hội nghị đã nghe Tổng cục Thuỷ lợi công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN HTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa; Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến về công tác của Ban trong thời gian qua cũng như dự kiến thời gian tới; kiến nghị các giải pháp đảm bảo an toàn đập, hạ du cũng như nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị: Vụ An toàn đập, Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công trình, đặc biệt 2 tháng cuối năm 2019; Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa hoàn thiện phương án bảo vệ, xây dựng quy chế phối hợp quản lý khai thác công trình, thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; các thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ du./.

 
Xin mời xem phóng sự: Đảm bảo an toàn hồ Dầu Tiếng 
 
ATĐ 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article