Ngày 06/11/2019 Đoàn kiểm tra do Vụ Pháp chế Thanh tra Tổng cục Thủy lợi - chủ trì, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên và các Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải, công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

 

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc, địa chỉ tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngành nghề chính sản xuất các loại bánh từ bột. 
 
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 97a/GP-UBND, ngày 22/4/2019 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp gia hạn và điều chỉnh lần 1, nước thải sau xử lý xả vào kênh tiêu Dộc Ngà và đổ vào kênh Cầu Treo ra kênh Kim Sơn thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Theo quy định của pháp luật về Thủy lợi, thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải thuộc Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đoàn đã tiến hành thu mẫu nước tại cửa xả.
 
 
 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc 
 
Cùng ngày, Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Hutchinson Việt Nam (tên cũ Keum Han Việt Nam), xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngành nghề chính sản xuất ống cao su.
 
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp cho Công ty Keum Han Việt Nam, thời hạn của giấy phép là 03 năm. Đến thời điểm kiểm tra Giấy phép của Công ty đã hết hạn.

 

Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hutchinson Việt Nam về hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải có giấy phép, mà giấy phép đã hết hạn gần 02 năm, đồng thời yêu cầu Công ty chấm dứt ngay việc xả nước thải không có giấy phép vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Đoàn đã tiến hành thu mẫu nước tại cửa xả.
 
Một số hình ảnh kiểm tra tại doanh nghiệp:
 
 
 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH Hutchinson Việt Nam 
 
 
 
Đoàn kiểm tra đang thu mẫu nước thải tại Công ty TNHH Hutchinson Việt Nam 
 
 
 
Bể chứa khu xử lý nước thải tập trung 
 
PCTTr 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article